karis

سیاست های حفظ حریم خصوصی karis : (privacy policy)

وب سایت پارسی نیوز به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که بازدیدکنندگان سایت بتوانند بدون اینکه در سایت ثبت نام کرده و برخی اطلاعات شخصی را وارد کنند از آن استفاده کنند. طبیعی است که برای استفاده از خدمات ویژه سایت می بایست کاربر خودش را به سایت معرفی کند که این اطلاعات تنها به منظور ارتباط کاربر با سایت جمع آوری و در یک محیط بسیار ایمن ذخیره و نگهداری می شود.

چه